סקר שביעות רצון

ביצוע מגוון סקרי שביעות רצון לקוחות ספקים עובדים ועוד

סקר שביעות רצון הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו.

ביצוע סקרי שביעות רצון שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב את המחלקות
השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

שימוש תדיר במשוב מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים 
אליהם חשוף הלקוח ולגלות כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של לקוחות יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של לקוחות ובכך יכול לשפר את האופן בו
החברה מטפלת בנושאים אלו.שימוש בסקר אינטרנט לקדם את יכולת איסוף הנתונים של הארגון על ידי
בקשה לשיתוף פעולה מצד הלקוחות של החברה במילוי שאלון.

שאלונים אלו הוכיחו כי במרוצת הזמן הצליחו לשפר את יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר עם הלקוח.